График за предаване на изборните материали на 10.07.2021 г. - Община Асеновград

584
Общинска администрация – Асеновград уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че раздаването на изборните материали  ще се извърши на 10.07.2021 г. по следния график:
 
ОТ 13.00 ЧАСА
 
КОНУШ                     170100077
ИЗБЕГЛИИ               170100075
 
БОР                             170100069                              
ВРАТА                        170100070                               
ТРИ МОГИЛИ          170100094                      
ЖЪЛТ КАМЪК          170100086                                       
 
ГОРНОСЛАВ             170100071
ОРЕШЕЦ                    170100087
ДОБРОСТАН             170100073
МОСТОВО                 170100080
 
ЧЕРВЕН                      170100096
ДОЛНОСЛАВ            170100072
ТОПОЛОВО               170100091, 170100092, 170100093, 170100103
НОВАКОВО               170100081
ЛЕНОВО                     170100099
 
МУЛДАВА                  170100079, 170100100        
        
П.ЕВТИМОВО           170100088
ЗЛАТОВРЪХ              170100074
 
СТОЕВО                      170100089                                                 
НОВИ ИЗВОР           170100082
                                                
БОЯНЦИ                    170100068, 170100090                                                
 
БАЧКОВО                  170100067
 
НАР.БАНИ                 170100083, 170100084, 170100085,                            
 
КОЗАНОВО               170100076
 
ГОРНИ ВОДЕН         170100060, 170100061
 
ДОЛНИ ВОДЕН 170100062, 170100063, 170100064, 170100065, 170100066, 170100098, 170100102, 170100105 
 
ОТ 15.00 ЧАСА  ВСИЧКИ СЕКЦИИ В ГРАДА – ОТ № 17010001 ДО 170100059, 170100097, 170100101, 170100104, 170100078, 170100095, 170100106
Последна промяна:
Свалете в pdf