Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Пловдив

1035

През м. октомври 2014г. започна работа Кариерен център по Проект „Кариерни услуги за заети лица”  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Дейността на Кариерния център е свързана с консултиране и информиране на заети и самонаети лица относно:
  • предоставяне на актуална информация за пазара на труда;
  • информиране на заети лица относно възможности за професионална реализация;
  • кариерно проучване и идентифициране на интереси, умения, качества, ценности и мотивация за кариерно развитие;
  • осигуряване на услуги при избор на кариера, професионално и кариерно ориентиране;
  • организиране и провеждане на семинари, срещи с работодатели, Дни на кариерата;
  • провеждане на обучения, свързани с търсенето и кандидатстването за работа.
За връзка, записвания и консултации:
гр. Пловдив, ул. „Самара“ №7, ет.2, стая 5, тел: 032 940257,
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ