Копие от Решение № 09-ДО-1153-01 от 25.10.2023г. на „Типо Ел Зет“ ООД, адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Юлешика“ № 60В, лице за представляващо дружеството: Златко Иванов Димитров.

130
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ