Копие от Решение № 09-ДО-1179-00 от 25.07.2022г. на „Аврамов 001“ ЕООД, адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Д-р Владо“ № 26, лице за представляващо дружеството: Даниел Желев Аврамов.

37
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ