Копие от Решение № 09-РД-545-01 от 05.05.2023г. на „Юропласт“ ООД, адрес на управление: гр. Стамболийски, ул. Тракия № 177, лице за представляващо дружеството: Валентин Драгиев Драгиев.

346
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ