ОП "Туризъм": На вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване

825

Във връзка с въвеждането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и получено в Община Асеновград уведомително писмо с изх. № Т-08-00-358/26.06.2019 г. от Министерство на туризма, Ви  уведомяваме за следното:

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта(ЛИДО) в ЕСТИ е 30 септември 2019г. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116,ал. 5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на адрес: https://esti.tourism.government.bg.  Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

Като първа стъпка към заявяване на профил в реална среда на ЕСТИ, Министерство на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Тестовата среда не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности. Подадените в тестова среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg.

За Ваше улеснение на сайта на Министерство на туризма в секция ЕСТИ са публикувани видео инструкции за работа със системата. За да бъде една заявка за регистриране на профил разпознаваема от ЕСТИ, както и за да се генерира Универсален идентификационен код (УИК) на мястото за настаняване, е необходимо да бъде попълнена коректно цялата информация в Националния туристически регистър.

 


Валидно до: понеделник, 30 септември 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ