Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Асеновград и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

345
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Асеновград изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 
В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от утре – 18.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Асеновград. 
Мнения и предложения могат да бъдат направени:
 
- на e-mail: obshtina@asenovgrad.bg
 
- в писмен вид в Информационен център в Община Асеновград.
 
 

Валидно до: неделя, 19 март 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ