Община Асеновград обявява Проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2020 г.

230
На основание чл.8, ал.3 от НУРУЖНГНПНПОЖИ, приета от Общински съвет Асеновград, утвърденият от Кмета на Общината  Списък на крайнонуждаещите се граждани за 2020 г., е обявен на таблото за обяви на Отдел “Хуманитарни дейности” в    Информационен център на Общината.
 
Всички заинтересовани лица могат да обжалват списъка пред Общински съвет Асеновград в 7- дневен срок, считано от  16.03.2019г.
 
 Комисия по чл.3 от НУРУЖНГНПНПОЖИ

Валидно до: вторник, 24 март 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ