Община Асеновград обявява Проекто списък на крайнонуждаещи се граждани за 2019 г.

218

Община Асеновград

На основание чл. 8, ал. 2 от НУРУЖНГНПНПОЖИ, приета от Общински съвет Асеновград, проектосписъкът на крайнонуждаещите се граждани за 2019 г., е обявен на таблото за обяви на дирекция “Хуманитарни дейности” в Информационен център на Общината.

Всички заинтересовани лица могат да правят възражения и искания по списъка до кмета на Общината  в 14 - дневен срок, считано от 01.02.2019 г.

Комисия по чл.3 от НУРУЖНГНПНПОЖИ

 


Валидно до: четвъртък, 14 февруари 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ