Община Асеновград организира конкурс за най- добро домашно вино реколта 2018

275
 О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д
О Р Г А Н И З И Р А
на 31.01.2019 г. /четвъртък / на площад „ Академик Николай Хайтов „  - Асеновград
О Б Щ И Н С К И   К О Н К У Р С
за най-добро домашно вино, реколта 2018 година.
   Ще бъде раздаден награден фонд  1260 лева  и  два броя 50  литрови бурета.
 Разпределени  по категории :
ЧЕРВЕНИ ВИНА
І място - Голяма награда  -300 лв. плюс 50 литрово буре
ІІ място 250 лв.
ІІІ място 150 лв.
БЕЛИ ВИНА
І място  - 180 лв.
ВИНО РОЗЕ
І място  - 180 лв.
Награда на производител от населено място извън Община Асеновград                      
І място  50 литрово буре
Специална награда  „Никола Македонски” за производство на домашен мавруд – 200 лв
Регламентът за  участие е следният :
1. В конкурса могат да участват производители на бели, розета и  червени вина от реколта 2018 г.
2. Вината да бъдат бистри и наляти в стъклени винени бутилки.
3. Производителите могат да участват  само със собствени вина.
4. В конкурса не могат да участват вина, произведени от грозде от директни сортове.
5. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.
6. Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.
7. От всяко вино, предложено за участие в конкурса, производителят трябва да притежава минимум 30 броя бутилки.
8. Проби от вината /3 бутилки/ трябва да бъдат предоставени минимум 15 дни преди датата на конкурса.
9. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия от специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки-София, Университет по хранителни технологии –гр.Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното –град София, “Винзавод” АД – Асеновград и Община Асеновград.
Заявка за участие в стая 405 на Община Асеновград до 15.01.2019 г.  / вторник / 

Валидно до: вторник, 15 януари 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ