Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино - реколта 2019 година

281

О Б Щ И Н А   А С Е Н О В Г Р А Д

О Р Г А Н И З И Р А

 31.01.2020 г.  /петък/ в ресторант „Асеновец„ - Асеновград

О Б Щ И Н С К И   К О Н К У Р С за най-добро домашно вино, реколта 2019 година.

   Ще бъде раздаден награден фонд от 1440 лева и два броя 50-литрови бурета.

 Разпределениe по категории:

Награди за производители от асеновградския регион

ЧЕРВЕНИ ВИНА

І място - Голяма награда -300 лв. плюс 50 литрово буре

ІІ място 250 лв.

ІІІ място 150 лв.

БЕЛИ ВИНА

Най-добро бяло вино - 180 лв.

ВИНО РОЗЕ

Най-добро розе - 180 лв.

ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА /ПЕЛИНИ/

І място – 180 лв.

Награда за производител от населено място извън община Асеновград

І място 50 литрово буре

Специална награда „Никола Македонски” за производство на

 домашен мавруд – 200 лв .

Регламентът за участие е следният :

1. В конкурса могат да участват производители на бели, розета, пелини и червени вина от реколта 2019 г.

2. Вината да бъдат бистри и наляти в стъклени винени бутилки.

3. Производителите могат да участват само със собствени вина.

4. В конкурса не могат да участват вина, произведени от грозде от директни сортове.

5. Производителите задължително посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното.

6. От всяко вино, предложено за участие в конкурса, производителят трябва да притежава минимум 30 броя бутилки.

7. Проби от вината /3 бутилки/ трябва да бъдат предоставени минимум 15 дни преди датата на конкурса.

8. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия от специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки- р. София, Университет по хранителни технологии-гр. Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното–град София, „Винзавод” АД – Асеновград и Община Асеновград.

Заявка за участие в стая 405 на Община Асеновград до 15.01.2020 г. /сряда/


Валидно до: сряда, 15 януари 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ