Община Асеновград съобщава за продължаване на дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”

202
На 15.11.2018 г. д-р Емил Караиванов – кмет на Община Асеновград подписа Допълнително споразумение към Договор № BG05FMOР001-3.002 с Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” за продължаване дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, с която се продължава осигуряването на безплатен обяд за 250 души на територията на Община Асеновград, до 30 юни 2019 г.
 
От безплатния обяд се възползват хора, които са на месечно подпомагане от Дирекция ”Социално подпомагане”, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.
 
Основната цел е подобряване качеството на живот и осигуряване подкрепа на най-уязвимите лица и семейства, които не могат сами да си осигурят храна.
        

Валидно до: неделя, 10 февруари 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ