ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, уведомява парламентарно представените партии и коалиции, че на 21.05.2019 г. /вторник/ Районна избирателна комисия – Пловдив ще проведе обучение на секционните избирателни комисии

1321

С ъ о б щ е н и е

ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД, уведомява парламентарно представените партии и коалиции, че  на 21.05.2019 г. /вторник/  Районна избирателна комисия – Пловдив  ще проведе обучение на секционните избирателни комисии, както следва:

1.  Секционните избирателни комисии в следните населени места:

Секция №  060, 061 - кв.Горни Воден;

Секция №  062, 063, 064, 065, 066, 098, 102, 105 - кв.Долни Воден;

Секция №  067 -с. Бачково;

Секция №  068 -с. Боянци;

Секция №  069 -с. Бор;

Секция №  070 -с. Врата, Сини връх;

Секция №  071 -с. Горнослав;

Секция №  072 -с. Долнослав;

Секция №  073 -с. Добростан;

Секция №  074 -с. Златовръх;

Секция №  075 -с. Избеглии;

Секция №  076 -с. Козаново;

Секция №  077 -с. Конуш;

Секция №  079 -с. Мулдава;

Секция №  080 -с. Мостово;

Секция №  081 -с. Новаково;

Секция №  082 -с. Нови Извор;

Секция №  083 -с. Нареченски бани, Косово;

Секция №  084 -с. Нареченски бани;

Секция №  085 -кв. Наречен;

Секция №  086 -с. Жълт камък и с. Узуново;

Секция №  087 -с. Орешец;

Секция №  088 -с. Патриарх Евтимово;

Секция №  089 -с. Стоево;

Секция №  091, 092, 093, 103  - с. Тополово;

Секция №  094 -с. Три Могили;

Секция №  096 -с. Червен;

Секция №  099 - с. Леново;

 Място: зала 601 в сградата на Община Асеновград.

Час: 10:00 часа

2. Секционните избирателни комисии на територията на гр.Асеновград от № 001 до № 059 /включително/, № 97, № 101, № 104 и № 106.

Място: зала 601 в сградата на Община Асеновград.

Час: 14:00 часа

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ