Общински конкурс за най-добро домашно вино реколта 2021 г.

351
О Б Щ И Н А      А С Е Н О В Г Р А Д
 
О Р Г А Н И З И Р А
31.01.2022 г.  /понеделник/ на площад Академик Николай Хайтов
 
О Б Щ И Н С К И   К О Н К У Р С
за най-добро домашно вино, реколта 2021 година.
Ще бъде раздаден награден фонд от 1890 лева и два броя 50-литрови бурета.
 
Разпределениe по категории:
Награди за производители от асеновградския регион
ЧЕРВЕНИ ВИНА
І място - Голяма награда -300 лв. плюс 50 литрово буре
ІІ място 250 лв.
ІІІ място 150 лв.
БЕЛИ ВИНА
Най-добро бяло вино - 180 лв.
ВИНО РОЗЕ
Най-добро розе - 180 лв.
ИЗКУСТВЕНО АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА /ПЕЛИНИ/
І място – 180 лв.
Награда за производител от населено място извън община Асеновград
І място – 200 лв. плюс 50 литрово буре
ІІ място 150 лв.
ІІІ място 100 лв.
Специална награда „Никола Македонски” за производство на домашен мавруд – 200 лв .
 
Регламентът за участие е следният :
  1. В конкурса могат да участват производители на бели, розета, пелини и червени вина от реколта 2021г.
  2. Вината да бъдат бистри и наляти в стъклени винени бутилки.
  3. Производителите могат да участват само със собствени вина.
  4. В конкурса не могат да участват вина, произведени от грозде от директни сортове.
  5. Производителите задължително посочват сорта или сортовете, от които е произведено виното.
  6. От всяко вино, предложено за участие в конкурса, производителят трябва да притежава минимум 30 броя бутилки.
  7. Проби от вината /3 бутилки/ трябва да бъдат предоставени минимум 15 дни преди датата на конкурса.
  8. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия от специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки- р. София, Университет по хранителни технологии-гр. Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното–град София, „Винзавод” АД – Асеновград и Община Асеновград.
 
Заявка за участие в стая 405 на Община Асеновград
до 17.01.2022 г. /понеделник/

Валидно до: понеделник, 17 януари 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ