Обява за набиране кандидати за доброволци в доброволно формирование "Асеневци" към Община Асеновград

181
Община Асеновград обявява втора кампания за набиране на членове за доброволно формирование „Асеневци“. Доброволците ще участват в спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации, други операции, свързани със защитата. За изпълнението на тези дейности кандидатите участват в обучения, тренировки, състезания и учения, както и поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.
 
Документи за кандидатстване:
1. формуляр за кандидатстване по образец - получава се от общината;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от центъра за психично здраве, че лицето не се води на отчет;
4. сидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. декларация за съгласие за обработка на лични данни - получава се от общината.

Към документите кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
 
Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.
 
Краен срок за подаване на документи  - 16 ноември 2020 г/включително.
 
За справки и запитвания тел. 0331/20293; 0877258024 или при служителя на пропуска в Община Асеновград

Валидно до: понеделник, 16 ноември 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ