ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С : ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030Г. (SECAP) ОБЩИНА АСЕНОВГРАД.

220
Съгласно чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чрез настоящото публикуване Община Асеновград уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 30 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект:
на е-mаil адрес: [email protected] или в деловодството на община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, гише № 1 и гише № 2.

Валидно до: понеделник, 12 април 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ