Обявление за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на гр. Асеновград и прилежащите му землища.

1507
О Б Я В Л Е Н И Е
 
за провеждане на обществено обсъждане
по чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията
на
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД АСЕНОВГРАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ЗЕМЛИЩА
изготвен в изпълнение на Планово задание по чл.125 от ЗУТ,
одобрено с Решение № 1810 от 18.02.2015г.
 на Общински съвет – Асеновград
 
Предварителния проект и схемите към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30ч. до 16:30ч. в Информационен център на Общината, както и на интернет страницата на Община Асеновград: www. asenovgrad.bg. 
 
Общественото обсъждане ще се проведе на 14.01.2021г. /четвъртък/ от 15:00ч. в зала 601, ет.6 в сградата на Общинска администрация – гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 9
 
Лице за контакти: арх. Петко Прокопиев – гл. архитект на Общината. Телефони за връзка: 0331/20 295, e-mail: [email protected]
 
 

Валидно до: четвъртък, 14 януари 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ