Отчет за 2023г. на кмета на Община Асеновград за сключените договори за извършване на обществени превози на пътници с автомобилен транспорт и информация за общия размер на изплатените компенсации и субсидии на превозвачите

125
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ