Покана за обществено обсъждане на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии, собственост на община Асеновград, област Пловдив и държавата, в землището на с. Манастир, община Лъки, област Пловдив.

176
ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии, съсобственост на община Асеновград, обл.Пловдив и държавата, в землището на с.Манастир, община Лъки, област Пловдив в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Кормисош”, ЮЦДП-Смолян.
 
Регионална дирекция по горите–Пловдив и Община Асенвоград, уведомяват обществеността и заинтересованите организации, че е изработен горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии, съсобственост на община Асеновград, обл. Пловдив и държавата, в землището на с. Манастир, община Лъки, област Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Кормисош”. Горскостопанския план е с период на действие от 01.01.2019 г. до 31.12.2028 г. и влиза в сила след утвърждаване от директора на РДГ-Пловдив.
 
На основание чл. 90, ал.2 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 29.08 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община Асеновград, гр.Асеновград, с адрес гр. Асеновград, пл. "Акад. Н. Хайтов" № 9 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горскостопанския план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии, съсобственост на община Асеновград, обл. Пловдив и държавата, в землището на с. Манастир, община Лъки, област Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Кормисош”, ЮЦДП-Смолян
 
Материалите за общественото обсъждане са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:
           
В община Асеновград, гр.Асеновград, пл. “Акад. Н. Хайтов” № 9, всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа, лице за контакт – Ламбри Мандалиев- главен експерт в дирекция „СБСКЕ”, тел. 0331/20289
           
В РДГ-Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа , лице за контакт- инж.Антон Бамбалов и инж. Никола Тенев.
           
Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:
  • писмено в Община Асеновград, гр.Асеновград ,  пл. "Акад. Н. Хайтов" № 9
  • на е-mail: obstina@assenovgrad.com
  • писмено в РДГ-Пловдив, гр.Пловдив, бул."Санкт Петербург № 57
  • на е-mail: rugplovdiv@iag.bg, rdgplovdiv@gmail.com
 
За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и организации относно развитието на горските територии - съсобственост на община Асеновград и държавата, през следващите 10 години.
 

 


Валидно до: четвъртък, 29 август 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ