ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на „Бюджет 2021” на Община Асеновград

418
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Асеновград организира обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Асеновград за 2021 г.
 
Драгомир Георгиев  отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
 
Обсъждането ще се проведе на 05.09.2022 г. от 14 часа в заседателната зала на Общински съвет Асеновград, площ. „Акад. Николай Хайтов” № 9
 
С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес: www.asenovgrad.bg
 
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес  obshtina@asenovgrad.bg
 
За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони: 0331/20347
 
Приложени документи:
  1. Доклад относно касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г. на Община Асеновград  с приложения.
  2. Справка за състоянието на общинския дълг на Община Асеновград  към 31.12.2021 г.

Валидно до: сряда, 31 август 2022
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ