ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2022 Г.

337
ОБЩИНА – АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2022 Г.
 
На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет - Асеновград отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Асеновград за 2022 г.
Обсъждането ще се проведе на 05.09.2023 г. (вторник) от 14.00 ч., в зала 601 в сградата на Община Асеновград.
Материалите по отчета за 2022 г. са изложени на таблото на Информационния център в сградата на общината и са публикувани на сайта на Община Асеновград: www.asenovgrad.bg
 
Приложени документи:
1.Доклад за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2022 г. на Община Асеновград, с приложения.
2.Справка за състоянието на общинския дълг на Община Асеновград за 2022 г.


Валидно до: сряда, 20 септември 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ