ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2023 Г.

736
ОБЩИНА – АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
П О К А Н А 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
 НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2023 Г.
 
Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджет на община Асеновград за 2023 г., което ще се проведе на 28.08.2023 г. (понеделник) от 14.00 ч., в зала 601 в сградата на Община Асеновград.
Целта на обсъждането е да Ви запознаем с това как сме предвидили да изразходваме публичните средства, което е знак за прозрачност и диалог.
 Разработването и приемането на бюджета на общината е важно решение и то трябва а се взема с активното участие на местната общност. За ръководството на общината е от изключително значение хората да са информирани.
Материалите по проекта на бюджет са изложени на таблото на Информационния център в сградата на общината и са публикувани на сайта на Община Асеновград: www.asenovgrad.bg
 
Материали:
 
Поканата е отправена на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 24, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград.

Валидно до: събота, 02 септември 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ