ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2024 Г.

649
ОБЩИНА – АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2024 Г.
 
Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджет на община Асеновград за 2024 г., което ще се проведе на 26.01.2024 г. (петък) от 14.30 ч., в зала 601 в сградата на Община Асеновград.
Целта на обсъждането е да Ви запознаем с това как сме предвидили да изразходваме публичните средства, което е знак за прозрачност и диалог.
Разработването и приемането на бюджета на общината е важно решение и то трябва да се взема с активното участие на местната общност. За ръководството на общината е от изключително значение хората да са информирани.
Материалите по проекта на бюджет са изложени на таблото на Информационния център в сградата на общината и са публикувани на сайта на Община Асеновград: www.asenovgrad.bg
 
Материали:
 
Поканата е отправена на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 24, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград.

Валидно до: петък, 26 януари 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ