Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Асеновград за 2019 година

315

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПОКАНА ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2019 г.

На основание чл. 84 ал. 6  от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 24 ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград д-р Емил Караиванов - кмет на Община Асеновград отправя покана за участие в обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Асеновград за 2019 г.       

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои приемането на бюджета на Община Асеновград за 2019 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност.  Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2019 на Община Асеновград.

Обсъждането ще се проведе на 16.01.2019 г. (сряда) от 10,30 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград (заседателната зала на Общинския съвет).      

Материалите по проекта за бюджета 2019 година ще бъдат изложени на табло в информационния център на Общината и публикувани на сайта на Общината: www.asenovgrad.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Материали по проекта за бюджета 2019 година 

ДОКЛАД относно основните показатели и приоритети в предложението за проекта на бюджета на Община Асеновград за 2019 г.

Приложения към доклада


Валидно до: сряда, 16 януари 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ