Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Асеновград за 2020 г.

637
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
ПОКАНА  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2020 г.
 
Кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев отправя покана към местната общност за участие в представянето на проекта на бюджета на община Асеновград за 2020 г. на публично обсъждане. Целта на обсъждането е да Ви запознае с това, как сме предвидили да изразходваме публичните средства, което е знак за прозрачно управление. Община Асеновград кани всички заинтересовани граждани да присъстват, да изразят мнение, да отправят предложения, да задават въпроси. Категорични сме, че разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения и то трябва да се взема с активното участие на местната общност. Очакваме да чуем Вашето мнение по проекта на бюджета за 2020 г.
 
Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 601 в сградата на Община Асеновград (заседателната зала на Общинския съвет).
           
Материалите по проекта на бюджета за 2020 г. ще бъдат изложени на табло в информационния център на община Асеновград и публикувани на сайта на общината: www.asenovgrad.bg
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
     
Поканата към гражданите за участие в общественото обсъждането  е отправена от кмета на община Асеновград доктор Христо Грудев на основание чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 24 ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград.
 
Материали по проекта за бюджета за 2020 г.
 

Валидно до: сряда, 22 януари 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ