ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

195
ОБЯВА-ПОКАНА
 
В изпълнение на чл.4, ал.4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Община Асеновград отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица /в т.ч. представители на организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните/, в рамките на календарната  2024 г. да се включат в  преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград, което ще се извърши в периода 24.09.2024 - 24.10. 2024г.
 
Желанието за сътрудничество и подкрепа може да бъде заявено, чрез попълване на  ЗАЯВЛЕНИЕ, което да бъде входирано в деловодството на Община Асеновград или изпратено по електронен път до адрес: : obshtina@asenovgrad.bg

Валидно до: четвъртък, 13 юни 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ