Провеждане на растителнозащитни дейности от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура", Железопътна секция - Пловдив

216
Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
 
В изпълнение на Наредба № 13/2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:
 
На 25.04.2024г. в междугарие Катуница 179+000 път 1 и 2 – Асеновград ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия  на разстояние 6 метра от главна релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ. Пръскането ще се преустановява 6 метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.
Активното вещество е 360г/л глифозат, с партиден № 2023120.
Производител и лице, което пуска н пазара: Агрия“ АД  гр.Пловдив, ул.„Асеновградско шосе, тел. 032 273 500.
Препаратът е разрешен за употреба в Р. България с разрешение за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита № 0031/5-20.08.2020г. със Заповед № РД 11-1854/12.08.2020 на МЗГ.
Карантинен срок: 30 дни
 
Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.

Валидно до: четвъртък, 25 април 2024
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ