Провеждане на растителнозащитни дейности по обектите на железопътната инфраструктура /гари и спирки/

280
О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
 
В изпълнение на Наредба № 13/2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности
ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:
 
От 27.05.2021г. до 25.06.2021г. от залез слънце до 10ч. на следващия ден /в зависимост от метеорологичната обстановка/ ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура /гари и спирки/ на територията на УДВГД Пловдив, с препарат за растителна защита – ГАЛЪП СУПЕР 360, активно вещество – 360г/л глифозат.
 
По план график обектите, находящи се на територията на Община Асеновград ще се третират на 21,22 и 23.06.2021г. 

Валидно до: петък, 25 юни 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ