Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Блок Асеновград-Чалтика-750 дка.

75
В изпълнениена Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. За мерките за опазванена пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
 
Ви уведомяваме, че на 27.08.2020 г. от 06:00 до 11:00 часа и от 18:30 до 21:00 часа ще се проведе  третиране на стърнища, с препарат Галъп супер 360 в блок Асеновград-Чалтика 750дка.
 
Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.

Валидно до: петък, 28 август 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ