Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в местност: блок Асеновград – Чалтика – 1080 дка

169
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че на 02.11.2020 г. от 06.00 ч. до 11.00 ч. и от 18.30 ч. до 21.00 ч. ще се проведе третиране на рапица:
А с продукт за растителна защита Центурион супер, карантинен срок 100 дни, при доза 160 мл/дка.
В случай на нужда, антидот /противоотрова/ няма.
Третирането се извършва срещу вредител: многогодишни житни плевели.
Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
Блок Асеновград – Чалтика – 1080 дка, отстоящ на населеното място на 2000м, отстояние от съседното селище – 3000 м.
Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в блоковете за пръскане.
Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.

Валидно до: понеделник, 02 ноември 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ