ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В МЕСТНОСТ: БЛОК АСЕНОВГРАД - ЧАЛТИКА - 1120 ДКА

186
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004г.за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
 
Ви уведомяваме, че от 09.05.2020г. от 06.00ч. до 11.00ч. и от 18.30ч. до 21.00ч. ще се проведе третиране на пшеница:
 
А. с продукт за растителна защита Домник 250 ЕВ, карантинен срок 35 дни, при доза 0.05л/дка.
Третирането се извършва срещу вредител: кафява и жълта ръжда
 
Б.с препарат – Диагонал , карантинен срок не се изисква, при доза 0.05л/дка
Третирането се извършва срещу вредител: септориоза и брашнеста мана
 
В. С препарат Фастрин 10 ЕК, карантинен срок 42 дни, при доза 0.015л/дка
Третирането се извършва срещу вредител: листни въшки
 
Г. С препарат N 28 EO тор, карантинен срок не се изисква, при доза 0.5кг/дка
Третирането се извършва срещу вредител: ЕО тор
 
Д. С препарат Аминоултра EO тор, карантинен срок не се изисква, при доза 0.040кг/дка
Третирането се извършва срещу вредител: ЕО тор
 
Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.
Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
 
Блок Асеновград – Чалтика – 1120 дка, отстоящ на населеното място на 2500м, отстояние от съседното селище – 3500м.
Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в блоковете за пръскане.

Валидно до: вторник, 19 май 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ