Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности В землище на Горни Воден

209
Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
В изпълнение на Наредба № 15/2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дизенсикционни дейности Ви уведомяваме:
От 14.07.2023г. до 20.07.2023г.от 21.30.ч до 11.00ч. ще се проведе третиране на малини – масив 448.34-15-1, № 00110017; 00110024;00110153- 18 дка, отстоящ от населеното място на 500 м, отстояние от съседното селище на 3000м.
А. С препарат – Скор 250 ЕК, карантинен срок 30 дни, при доза 0,04л/дка. Третирането се извършва срещу вредител: дидимела
Б. С препарат – Сигнум ВГ, карантинен срок 3 дни, при доза 0,1л/дка. Третирането се извършва срещу вредител: мана, гниене, ръжда
Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях  от пчели.

Валидно до: четвъртък, 20 юли 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ