Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в местност: Мечка отдел 382/7/-12 дка

315
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г.за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
 
Ви уведомяваме, че от 02.06.2020г. до 15.06.2020г. от 07.00ч. до 09.00ч. ще се проведе третиране на несклопени тополови култури в горски територии държавна собственост с продукт за растителна защита:
 
Моспилан 20СП – асетамиприл 200г/дка
 
Карантинен срок няма, доза 0,0125% разтвор или 1,25 г/дка
Третирането се извършва срещу вредител: тополов цигарджия – Byctiscus populi
 
Подлежащите на третиране са в масив на местност и площ, както следва:
 
Мечка отдел 382/7/ - 12дка, отстоящи от населеното място – Новаково 3км, отстояние до съседно селище Леново и Искра 3км.

Валидно до: понеделник, 15 юни 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ