Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Асеновград за 2018 г.

299

 

П О К А Н А
 
На основание на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет Асеновград Драгомир Георгиев организира на 11 септември  2019 г. (сряда) в зала 601 на Община Асеновград от 14.00 часа публично обсъждане от местната общност на изготвения от кмета на общината д-р Емил Караиванов годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Асеновград за 2018 г. 
       
Материалите по отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. са изложени на табло в Информационния център на общината и публикувани на сайта на общината: www.asenovgrad.bg
 
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по–късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
 

Валидно до: сряда, 25 септември 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ