Копие от Решение № ПВ-ЕО-36/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за: "ПУП-ПРЗ на част от територията на ж.к. "Юг" и част от местност Параколово", гр. Асеновград, област Пловдив

511
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ