СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЖУРСТВО НА 17.09.2022Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02,10,2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

306
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С произвеждане на избори за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 02.10.2022 Г.  УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ на 17 септември  2022 Г. /СЪБОТА/  ОТ  8.00 Ч. ДО 17.00 ЧАСА  БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” /СТАЯ 202/ И КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ЩЕ ДАВАТ ДЕЖУРСТВА ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
  1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
  2. Удостоверения за гласуване на друго място. 
  3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общината или в отдел АИМТО /стая № 202/  и кметствата  по постоянен адрес.
Към заявлението се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
 
ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД  ЩЕ СТАВА ПРЕЗ СЛУЖЕБНИЯ ВХОД НА ОБЩИНАТА.
 
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
Последна промяна:
Свалете в pdf