СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЖУРСТВО НА 18.03.2023Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

276
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с произвеждане на избори за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 Г.  ви уведомяваме, че
 
на 18 МАРТ  2023 Г. /СЪБОТА/  ОТ  8.00 Ч. ДО 17.00 ЧАСА  БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” /СТАЯ 202/ И КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ЩЕ ДАВАТ ДЕЖУРСТВА ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
  1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
  2. Удостоверения за гласуване на друго място.
  3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общината или в отдел АИМТО /стая № 202/  и кметствата  по постоянен адрес.
Към заявлението се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
 
ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД  ЩЕ СТАВА ПРЕЗ СЛУЖЕБНИЯ ВХОД НА ОБЩИНАТА.
 
Последна промяна:
Свалете в pdf