СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЖУРСТВО НА 24.09.2022Г. от служители от общинска администрация - отдел АИМТО - стая 202 прием на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

352
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
ВЪВ ВРЪЗКА С произвеждане на избори за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 02.10.2022 Г.  УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ
 
на 24 септември  2022 Г. /СЪБОТА/  ОТ  9.00 Ч. ДО 17.00 ЧАСА  БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” /СТАЯ 202/ ЩЕ ДАВАТ ДЕЖУРСТВА ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
1.Прием на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022г..
 
ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД  ЩЕ СТАВА ПРЕЗ СЛУЖЕБНИЯ ВХОД НА ОБЩИНАТА.
Последна промяна:
Свалете в pdf