Съобщение относно дежурството на 12.10.2019 г. във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове

501
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с  произвеждане на избори за общински съветници и кметове на  27.10.2019 Г. в община Асеновград
 
Уведомяваме, че
 
на 12 октомври  2019 г. /събота/  от  9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване общинска администрация – отдел „АОН” /стая 202/   и кметствата на територията на общината ще дават дежурства за приемането на заявления:
  1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.  
  2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс, електронната поща на Общината или в отдел „АОН” /стая № 202/  и кметствата  по постоянен адрес.
Към заявлението се прилага копие на документ от ТЕЛК /НЕЛК.
 
ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЩЕ СТАВА ПРЕЗ СЛУЖЕБНИЯ ВХОД НА ОБЩИНАТА.
 
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ