Съобщение относно онлайн-обучение на секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г.

735
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Асеновград уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че с  Решение № 126-ПВР/НС от 03.11.2021 г. Района избирателна комисия-Пловдив област е определила на 10 ноември 2021 г./сряда/ от 18.00 ч. да се проведе обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги.
Обучението ще се проведе  онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, а именно: rik17.cik.bg в рубрика „съобщения”.
Последна промяна:
Свалете в pdf