Съобщение относно потвърждаване на участието на лицата подали заявление през 2020 г. за Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

1174

Уважаеми съграждани,

От името на Националния статистически институт и ръководството на нашата община сърдечно Ви благодаря за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година. Поради епидемиологичната обстановка правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври т.г. Затова е необходимо да се потвърди участието в преброяването на лицата, подали заявление, както и набиране на нови. Втората кампания за набиране на преброители и контрольори ще бъде организирана както следва:

  1. Потвърждаване на участието на лицата, подали заявление през миналата година, в периода от 17 май до 21 май 2021г. на имейл: nmalinova@nsi.bg или на тел. 032/658717

На посочения имейл напишете трите си имена и потвърждавам/непотвърждавам участието си като преброител/контрольор.

  1. Кампания по набиране на преброители и контрольори от 25 май до 10 юни 2021г.

Заявленията на новите желаещи да участват като преброители и контрольори се подават в деловодството на община Асеновград от 25 май.

Последна промяна:
Свалете в pdf