СЪОБЩЕНИЕ за подаване на Заявление за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия.

377
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
ВЪВ ВРЪЗКА С произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България НА 21.11.2021 Г.  УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ
 
ДО 17 НОЕМВРИ  2021 Г. /СРЯДА/  ДО 17.00 ЧАСА 
 
В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И В КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ
 
Заявление за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - по образец, подписано саморъчно от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без нотариална заверка на подписа на заявителя и изпратено по пощата, факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общината и кметствата  по адрес на карантиниране.
 
ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД  ЩЕ СТАВА ПРЕЗ СЛУЖЕБНИЯ ВХОД НА ОБЩИНАТА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДИМИЧНИТЕ МЕРКИ.
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
Последна промяна:
Свалете в pdf