Съобщение за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

874
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019Г.  В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ И ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С
ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 5 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН /ДО 20 МАЙ 2019Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО/ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ /ПРИЛОЖЕНИЕ №16-ЕП/ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА/КМЕТСТВОТО/КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК. 
 
ЗАЯВЛЕНИЯТА СА САМОРЪЧНО ПОДПИСАНИ И МОЖЕ ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ИЛИ ИЗПРАТЕНИ ПО ПОЩАТА.  КЪМ ТЯХ СЕ ПРИЛАГАТ:
 КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК, НЕЛК ИЛИ МЕДИЦИНСКА ЕПИКРИЗА ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ