Съобщение за избирателите с трайни увреждания, които могат да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от РБългария на 26 май 2019 г.

860
СЪОБЩЕНИЕ
 
във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.04.2019г. в община Асеновград
 
УВЕДОМЯВАМЕ,
 
че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11 май 2019г. включително/ в писмена форма чрез заявление по образец /приложение №16-еп/ до кмета на общината/кметството/кметския наместник.
 
Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата.
 
Към тях се прилагат: копие на документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние.
 
 
 
Заявление за гласуване с подвижна кутия - Приложение №16-ЕП
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ