Съобщение за обучение на членовете на секционните избирателни комисии на 27.09.2022 г. /вторник/ в зала 601 в сградата на Община Асеновград

595
С ъ о б щ е н и е
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  уведомява парламентарно представените партии и коалиции от партии, че на 27.09.2022 г. /вторник/ в зала 601 в сградата на Община Асеновград, Районна избирателна комисия – Пловдив област ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии, както следва:
 
- от  09:00 ч.    СИК  от № 1 до № 35
 
 - от 11:00 ч.
СИК №  067 - с. Бачково;
СИК №  068, 090 - с. Боянци;
СИК №  069 - с. Бор;
СИК №  070 - с. Врата, Сини връх;
СИК №  071 - с. Горнослав;
СИК №  072 - с. Долнослав;
СИК №  073 - с. Добростан;
СИК №  074 - с. Златовръх;
СИК №  075 - с. Избеглии;
СИК №  076 - с. Козаново;
СИК №  077 - с. Конуш;
СИК №  079, 100 - с. Мулдава;
СИК №  080 - с. Мостово;
СИК №  081 - с. Новаково;
СИК №  082 - с. Нови Извор;
СИК №  083 - с. Нареченски бани, Косово;
СИК №  084 - с. Нареченски бани;
СИК №  085 - с. Нареченски бани, кв. Наречен;
СИК №  086 - с. Жълт камък и с. Узуново;
СИК №  087 - с. Орешец;
СИК №  088 - с. Патриарх Евтимово;
СИК №  089 - с. Стоево;
СИК №  091, 092, 093, 103  - с. Тополово;
СИК №  094 - с. Три Могили;
СИК №  096 - с. Червен;
СИК №  099 - с. Леново;
 
от  14:00 ч.  –  СИК  от  № 36 до № 106 /без секциите в селата/
Последна промяна:
Свалете в pdf