Съобщение за обучение на секционните избирателни комисии във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г., съгласно график определен с Решение №155-НС от 21.03.2021г. на РИК-Пловдив област.

629
Районна избирателна комисия Пловдив Област
 
РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Пловдив Област, 21.03.2021
 
ОТНОСНО: провеждане на обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски
С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, във връзка със Заповед №РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки в периода считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г., както и на основание чл.72, ал. 1, т.1 и т.3 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски
РЕШИ:
  1. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както следва:
24 МАРТ 2021 г. /СРЯДА/
14:00ч. – Община Перущица и Община Кричим
15:00ч. – Община Стамболийски
16:00ч. – Община Садово
17:00ч. – Община Съединение
18:00ч. – Община Хисаря
19:00ч. – Община Раковски
25 МАРТ 2021 г. /ЧЕТВЪРТЪК/
10:00ч. – Община Асеновград / от 1 до 50 секция/
11:00ч. - Община Асеновград / от 51 до 103/ и Община Лъки
12:00ч. – Община Сопот
13:00ч. – Община Карлово / от 1 до 40 секция/
14:00ч. -  Община Карлово / от 41 на 79 секция/
15:00ч. – Община Първомай
16:00ч. – Община Родопи
17:00ч. – Община Калояново
18:00ч. – Община Куклен
19:00ч. – Община Брезово
29 МАРТ 2021г. / ПОНЕДЕЛНИК/
18:00ч. – Община Марица
  1. Обучението ще се проведе  онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски,
а именно: www.rik17.cik.bg в рубрика „съобщения” по дни, часове и Общини, както е описано по-горе.
  1. Обучението ще се проведе от утвърдените с Решение №10-НС/15.02.2021г. работни групи от членовете на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за членове на Народно събрание на Република България на 04 април 2021 г.
  2. Настоящото решение да се изпрати на Общинските администрации и на централите на политическите партии и коалиции от партии за сведение.
Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.
 
Председател: Дарина Цвяткова Тодорова
Секретар: Ферад Есад Мурад
* Публикувано на 21.03.2021 в 16:38 часа
Свързани решения:
Последна промяна:
Свалете в pdf