Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 31530142/08.06.2010 г., разположение на територията на ПИ с идентификатор 00702.506.72, ПЗ Север по КККР, община Асеновград

68
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ