Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на изменение на разрешително за водовземане от един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 00702.535.185 по КККР на гр. Асеновград, с цели на заявеното водовзе

52
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ