Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително на ПИ с идентификатор 00702.518.43 по КККР на гр. Асеновград, водовземане- „водоснабдяване за други цели“.

255
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ