Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжение хоризонтален потопен дренаж „Червен“, който се предвиждат да бъде изградени на територията на ПИ с идент

160
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ